Trasat

Osoba lub instytucja zobowiązana do zapłaty z czeku lub weksla trasowanego( dla czeku zobowiązanym jest bank, dla weksla trasowanego jest to osoba, którą wystawca traty wskazuje, jako właściwą do dokonania zapłaty sumy wekslowej. Trasat jest zobowiązany z weksla (czeku) od momentu, kiedy go podpisze.