Trasant

Jest to osoba, która wystawiła weksel lub czek trasowany. W wekslu (czeku) trasant poleca osobie lub instytucji określanej, jako trasat wypłacenie określonej osobie wypłatę sumy wekslowej w terminie i miejscu określonym w czeku. Trasat przyjmuje weksel do realizacji poprzez złożenie na mim swojego podpisu.