Transakcje zmiany dewizowej

Polegają na jednoczesnym wykonaniu dwóch połączonych z sobą transakcji dewizowych. Bank sprzedaje( kupuje) walutę A za walutę B w transakcji natychmiastowej oraz sprzedaje ( kupuje) tą samą walutę A za walutę B w transakcji terminowej. Najczęściej powodem takiego działania jest chęć zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym.