Transakcje zamiany

Transakcje, które przeprowadzają pomiędzy sobą banki polegające na zamianie instrumentów finansowych. Najczęściej dochodzi do transakcji zamiany dewizowej. Obecnie transakcją zamiany podlegają również inne instrumenty finansowe (np. obligacje, prawa z papierów wartościowych, odsetki od kredytów). Transakcje zamiany podlegają obecnie dalszym przekształceniom.