Transakcje zamiany walutowej

To jeden z rodzajów operacji hybrydowych, jakie dokonuje bank na rzecz drugiego banku. Polegają one na przekazaniu środków, jakimi dysponuje jeden bank drugiemu, po wcześniejszym przeliczeniu ich na równoważną kwotę tyle, że w innej walucie.