Transakcje rzeczywiste

Transakcje rzeczywiste- są to transakcje, których celem jest przeniesienie prawa własności towaru ze sprzedawcy na kupującego. Odbywa się to za określoną kwotę pieniędzy, we wcześniej ustalonym miejscu i czasie. Wyróżnia się transakcje terminowe, zwane również dostawnymi oraz natychmiastowe, czyli inaczej gotówkowe.