Transakcje papierowe

Transakcje papierowe (inaczej: transakcje nierzeczywiste) – transakcja, w której nie odbywa się rzeczywiste przekazanie całkowitego zysku w jakiejkolwiek postaci. Realizacją transakcji jest rozliczenie między stronami przeprowadzanej transakcji na podstawie różnicy cen. Transakcje papierowe są transakcjami terminowymi. Celem ich zawierania jest arbitraż lub spekulacja.