Transakcje nierzeczywiste

Określane również, jako transakcje papierowe są transakcjami, w których nie występuje fizyczna dostawa waloru stanowiącego przedmiot transakcji. Transakcja jest realizowana poprzez rozliczenie pomiędzy stronami różnicy w cenie. Transakcje takie są transakcjami o charakterze terminowym. Powodami przeprowadzania takich operacji może być przykładowo spekulacja bądź hedging.