Transakcje natychmiastowe

Znane również, jako transakcje kasowe, są one realizowane niezwłocznie po terminie ich zawarcia. Praktyka bankowa określa transakcje natychmiastowe, jako transakcje, które są realizowane z datą waluty spot. Mają one charakter transakcji rzeczywistych. W obrocie na giełdach towarowych transakcje natychmiastowe realizowane są w czasie do 14 dni.