Transakcje hedgingowe

Transakcje hedgingowe to zawieranie jednocześnie umów na transakcje rzeczywiste terminowe oraz nierzeczywiste. Terminy obu transakcji są zwykle bardzo zbliżone. Tego rodzaju transakcje zabezpieczać mają przed zmianami w przyszłości cen określonych walorów. Zyski lub ewentualne straty obliczane są jako rozliczenie obu transakcji: rzeczywistej oraz nierzeczywistej.