Transakcje FX

Prowadzone przez banki za pośrednictwem dealerów walutowych transakcje kupna i sprzedaży walut. Transakcje FX są transakcjami rzeczywistymi, przekazanie walut we wskazanym terminie następuję na rachunki ”nostro”. Możliwe są transakcje FX natychmiastowe, kiedy waluty dostarczane są natychmiastowo oraz terminowe, kiedy dostawa następuje w dacie waluty.