Towarzystwo budowlane

Podlegające nadzorowi państwowemu instytucje parabankowe gromadzące depozyty osób fizycznych, które udzielają jednocześnie pożyczek budowlanych( do około 90% kosztów budowy) pod zastaw hipoteczny. Działają na zasadach podobnych do spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ wnoszone wkłady mają charakter udziałów, jednak wkład taki może zostać znacznie łatwiej wycofany.