10/07/2012

Towarzystwo budowlane

Podlegające nadzorowi państwowemu instytucje parabankowe gromadzące depozyty osób fizycznych, które udzielają jednocześnie pożyczek budowlanych( do około 90% kosztów budowy) pod zastaw hipoteczny. Działają na zasadach podobnych do spółdzielni mieszkaniowych, ponieważ wnoszone wkłady mają charakter udziałów, jednak wkład taki może zostać znacznie łatwiej wycofany.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz