Talon

Talon – część akcji, papierowy, materialny dokument, dzieki któremu odbiera się nastepny arkusz kuponów. Jest stosowany w przypadku, gdy poprzednie kupony zostały już wykorzystane. Talon jest opatrzony nazwą spółki, numerem i serią akcji a także fakultatywnie innymi danymi mogącymi służyć identyfikacji.