Suma bilansowa

Suma wszystkich aktywów banku. W baku komercyjnym wielkość jego sumy bilansowej pokazuje jak bardzo aktywny jest bank na rynku usług finansowych a przede wszystkim jak rozwinięta jest jego działalność na rynku depozytów oraz kredytów. Jest to ważny wskaźnik określający strategię działania banku.