Strefa bezpieczeństw

W bankowości wartość procentowa informująca o stosunku przyjętego przez bank zabezpieczenia do wielkości udzielonego kredytu. Przykładowo margines bezpieczeństwa na poziomie 120% informuje, iż przyjęte zabezpieczenie jest o 20% większe od kwoty udzielonego kredytu. Zabezpieczenie przekraczające wartość kredytu jest stosowane przy niskiej zdolności kredytowej dłużnika.