Straty z tytułu podatku VAT w Unii Europejskiej

Spodziewane wpływy z podatku VAT w UE wyniosły aż o 193 mld euro mniej niż szacowano. Raport Komisji Europejskiej, który opublikowano we wtorek, bezsprzecznie stwierdza, iż strata wynosząca 1,5 proc. PKB spowodowana jest przede wszystkim załamaniem gospodarczym w Europie, lecz także zwiększeniem działalności przestępczej w sferze oszustw podatkowych. Wyniki ekspertyz odnoszą się do roku 2011, który także dla Polski nie był pod tym względem udany.

 

 

Portal finanse.wp.pl donosi, że róznica pomiędzy oczekiwaniami, a faktycznym wpływem z tytułu podatku VAT wyniosła w 2011 roku aż 5,4 mld euro (1,5 proc. PKB). Jednocześnie największe starty odnotowały Ryumunia ( 7,9 proc.), Łotwa i Grecja ( 4,7 proc.). Z kolei najniższe starty miały miejsce na Malcie oraz w Szwecji.

 

Komisarz UE ds. podatków, Algirdas Szemeta poddkreślił, iż taka sytuacja jest niezwykle niepokojąca, gdyż znacznie wpływa na pogorszenie sytuacji finansowej poszczególnych krajów. Jednocześnie zwrócił uwagę na fakt, iż podatek VAT wymyka się spod kontroli państw, dlatego podjęto konkretne działania służące poprawie tej sfery ekonomii UE, m.in. po przez podjętą próbę zreformowania systemu VAT.

 

Mimo to, Komisja Europejska zauważa, że problem podatku VAT nie jest związany wyłącznie z oszustwami podatkowymi, lec ztakże z bankructwami przedsiębiorstw, występowaniem błędów, czy tez opóźnień. Jednakże jak się okazuje, wiele osób uchyla się od płacenia podatku VAT za pośrednictwem legalnych sposobów uchylania sie od tego obowiązku.

 

Jakkolwiek, Polska wraz z innymi krajami takimi jak: Czechy, Malta, Szwecja, czy też Bułgaria w porównaniu do poprzednich lat, poprawiły indeks ściągalnośći wpływów z podatku VAT. Sytuacja ta uległa pogorszeniu głównie w krajach, które dramatycznie przeżyły kryzys gopspodarczy w Europie. Należy do nich przde wszystkim zaliczyć Hiszpanię, Grecję, czy też Portugalię i Irlandię.

 Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: I. Kaczmarek/ Kredito24   Zdjęcie: Jorma Bork/ Pixelio.de