Stopa procentowa

Stopa procentowa- jest to podstawowy miernik przychodu, pomocny przy obliczaniu przyszłej wartości kapitału. Przysługuje ona posiadaczowi kapitału, w związku z udostępnieniem go innemu podmiotowi. Stopa procentowa ustalana jest w banku, w stosunku rocznym. Wyróżnia się następujące stopy: nominalna, stała, zmienna, realna oraz efektywna.