Stopa procentowa efektywna

Jest to wartość stopy procentowej, w której uwzględniono całkowity koszt kapitału( przy odsetkach płaconych) lub całkowity przychód z kapitału( przy odsetkach otrzymywanych). W czasie jej obliczania należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z danym produktem np.: opłaty przygotowawcze, prowizje bankowe, jak również sposób naliczania odsetek.