Stopa bezrobocia w styczniu 2013

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało szacunkowe dane dotyczące stopy bezrobocia na koniec stycznia 2013. Wskaźnik ten kształtuje się na poziome 14,2 procent; najniższym bezrobociem może pochwalić się województwo wielkopolskie (10,7 %), natomiast regionem, w którym jest ono najwyższe jest woj. warmińsko – mazurskie (22,3%). W budżecie na bieżący rok założono, iż na koniec 2013 procentowa liczba osób bez pracy ma wynieść 13 % (cytując za www.money.pl).

Szacunkowa liczba zarejestrowanych osób pozostających bez pracy (na podstawie liczby pracujących z końca grudnia 2012 kształtowała się na poziomie 14,2 procent a w porównaniu do grudnia 2012 wzrosła o 9,8 p.procentowego. Dla porównania, w roku ubiegłym w analogicznym okresie odnotowany został wzrost stopy bezrobocia w kraju o 0,7 punktu.

W tym momencie resort pracy zaznaczył, iż w omawianym okresie (tj styczeń oraz grudzień), corocznie zauważalny staje się wzrost stopy bezrobocia. Jest to przede wszystkim wynikiem wstrzymania prac sezonowych w miesiącach zimowych. Urzędy pracy podają, iż w bieżącym roku do wzrostu liczby osób niezatrudnionych przyczyniły się dodatkowo między innymi rejestracje osób, które powróciły do ewidencji po zakończeniu oraz wygaśnięciu umów okresowych z pracodawcami zawartymi do końca 2012 roku.

Bezrobocie wzrosło we wszystkich województwach. Liczba osób bez pracy wyniosła łacznie 2 296 tysięcy osób (na podstawie meldunków nadesłanych przez wojewódzkie urzędy pracy), a w porównaniu do końca grudnia ubiegłego roku wzrosło o 159,2 tysiąca osób (o 7,5%). Zgodnie z komunikatem, liczba wolnych miejsc pracy oraz miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów wyniosła 63,3 tysięcy a w porównaniu do grudnia 2012 wzrosła o 27,6 tys. Ministerstwo zaznaczyło, iż w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, był to prawie dwukrotnie większy wzrost (o 39,8%).

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H.Mikulska / Kredito24       Zdjęcie: B.Thorn / Pixelio.de