Stawka bazowa

Jest to podstawowa kwota przeznaczona do zapłaty, której wartość podawana jest w procentach. Jest ona obliczana przez banki na podstawie aktualnych w danym momencie stawek obowiązujących na międzybankowym rynku pieniężnym, w banku centralnym lub w instytucji,w której bank nabywa środki pieniężne.