Stała stopa procentowa

Pewna ściśle określona kwota, konieczna do zapłaty, w związku z zaciągnięciem zobowiązania finansowego w banku, której wartość nie zmienia się w ciągu całego okresu kredytowania. Jej wysokość ustalana jest przez Radę Polityki Pieniężnej i jak sama nazwa wskazuje, podawana jest w jednostkach procentowych.