Spekulacja

Spekulacja – operacja dotycząca rynku pieniężnego lub kapitałowego, czyli giełdowego. Jej celem jest zwiększenie potencjalnego zysku, ale spekulacja wiąże się też ze wzmożonym ryzykiem straty. Spekulacja prosta dzieli się na zwyżkową i zniżkową. Ryzyko straty istnieje, gdy dokona się złej prognozy dotyczacej ceny instrumentu finansowego. Transakcje spekulacyjne to jednoczesne kupno i sprzedaż jednego instrumentu finansowego z różnym terminem realizacji.