10/07/2012

Skrypt dłużny

Dłużne papiery wartościowe o terminie zapadalności od 1 do 10 lat( rzadko dłuższe) emitowane przez państwa, instytucje ponadnarodowe oraz podmioty gospodarcze. W większości nieposiadające zabezpieczenia, rodzą, więc większe ryzyko dla ich nabywców. Stanowią przedmiot obrotu na rynkach giełdowych oraz pozagiełdowych (w takim przypadku obrót organizują agencji emisyjni)

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
Aplikuj teraz