Skrypt dłużny o zmiennym oprocentowaniu

Średnio lub długoterminowy (5-15lat) dłużny papier wartościowy emitowany przez władze państwowe oraz podmioty gospodarcze. Oprocentowanie jest oparte o 6 lub 3 miesięczną stawkę LIBOR powiększaną o niezmienną marżę. Wysokość oprocentowania jest sprawdzana po każdym 6 lub 3 miesięcznym terminie płatności odsetek.