Skarbowe papiery dłużne

Uważane za stosunkowo najbezpieczniejsze dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa za pośrednictwem wyznaczonego ministerstwa. Duży poziom bezpieczeństwa wyraża się w niskim oprocentowaniu tych papierów. Nabywcami są zarówno osoby prywatne jak i instytucje finansowe poszukujące możliwości bezpiecznego inwestowania kapitału. Skarbowe papiery dłużne mogą występować, jako obligacje, bony skarbowe lub weksle.