10/07/2012

Skarbowe papiery dłużne

Uważane za stosunkowo najbezpieczniejsze dłużne papiery wartościowe emitowane przez państwa za pośrednictwem wyznaczonego ministerstwa. Duży poziom bezpieczeństwa wyraża się w niskim oprocentowaniu tych papierów. Nabywcami są zarówno osoby prywatne jak i instytucje finansowe poszukujące możliwości bezpiecznego inwestowania kapitału. Skarbowe papiery dłużne mogą występować, jako obligacje, bony skarbowe lub weksle.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz