10/07/2012

Sekurytyzacja

Jest to emisja papierów wartościowych opartych na wyodrębnionych w tym celu aktywach firmy, którymi są zazwyczaj należności (obecne lub przyszłe), które przynoszą regularny dochód. Mogą to być przykładowo należności z spłat rat leasingu samochodowego lub inne przynoszące stały dochód. Powstają w ten sposób papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz