Sekurytyzacja

Jest to emisja papierów wartościowych opartych na wyodrębnionych w tym celu aktywach firmy, którymi są zazwyczaj należności (obecne lub przyszłe), które przynoszą regularny dochód. Mogą to być przykładowo należności z spłat rat leasingu samochodowego lub inne przynoszące stały dochód. Powstają w ten sposób papiery wartościowe zabezpieczone na aktywach.