Rządowa zapowiedź zmian w systemie emerytalnym

Na przełom maja i czerwca bieżącego roku planowane jest zakończenie rządowego przeglądu systemu emerytalnego – obowiązek ten został zapisany w ustawie z 2011 o zmianie niektórych przepisów związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych. Na tej podstawie zapadną ostateczne decyzje odnośnie zasad oszczędzania na indywidualnych kontach zapezpieczenia emerytalnego (IKZE), donosi portal www.gazetaprawna.pl. Zdaniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, konieczne jest uproszczenie tego trybu. Będzie możliwe wprowadzenie rocznego limitu kwotowego wpłat jednakowego dla wszystkich zainteresowanych.

 

Dodatkowo, rząd planuje wprowadzenie zachęt opracowanych w dwóch wariantach: pierwszy z nich zakłada zaimplementowanie wyczałtowej, niewysokiej stawki podatku, drugi zaś zwolnienie z podatku wypłaty z IKZE na rzecz osób uprawnionych. Na nowych kontach (IKZE) można oszczędzać od początku bieżącego roku; kwoty wpłacone można odliczyć od dochodu przed opodatkowaniem PIT, ale wypłaty z nich nie są już zwolnione z podatku. Opodatkowane zostaną natomiast zwroty środków zgromadzonych na tym koncie oraz wypłaty pieniędzy na rzecz osoby uprawnionej w sytuacji śmierci oszczędzającego.

 

Zdaniem specjalistów, ludzie nie będą oszczędzać  jeżeli przed przejściem na emeryturę zostaną zobowiązani do opłacenia podatku. Eksperci podkreśaja, że rząd powinien zdecydować się na dopłatę do oszczędzania, jeżeli w przyszłości nie chce dopłacać do pomocy społecznej. Sceptycyzm wobec zapowiedzianych zmian spowodowany jest między innymi wysoką stopą bezrobocia.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

 

Autor: H.Mikulska / Kredito24         Zdjęcie: T.Wengert / Pixelio.de