10/07/2012

Ryzyko stopy procentowej

Ryzyko stopy procentowej- jest to ryzyko jakie ponosi bank w związku ze zmianami na rynku finansowym. Wynika ono ze zmian stóp procentowych w banku centralnym lub niedopasowania banku do zmian w gospodarce. Ryzyko takie niesie wiele różnego rodzaju zagrożeń dla banku, dlatego ważne jest sporządzanie raportów dotyczących aktywów i pasywów.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz