Ryzyko kursowe

Ryzyko wynikające ze specyfiki rynku walutowego, ponoszone jest przez kredytobiorcę w momencie niekorzystnych zmian kursu waluty, w której zaciągnięto kredyt w stosunku do waluty krajowej. Ciągłym wahaniom podlega zatem zarówno rata spłaty, jak i wysokość zadłużenia, w zależności od aktualnego kursu waluty.