10/07/2012

Ryzyko kredytowe

Ryzyko banku udzielającego kredyt związane z możliwością niespłacenia należności przez kredytobiorcę ( całości bądź części zobowiązań). W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego bank przeprowadza ocenę zdolności przyszłego kredytobiorcy do spłacenia zaciągniętego zobowiązania. Powszechne jest wymaganie przez banki dodatkowych zabezpieczeń(poręczenie, zastaw, hipoteka, gwarantujących spłacenie wierzytelności.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz