Ryzyko kredytowe, ryzyko stopy procentow

Rodzaje ryzyka, które banki starają się jak najdokładniej kontrolować. Wynagrodzeniem banku za zdecydowanie się na działania o większym ryzyku jest jego wyższy zysk osiągany poprzez wyższe oprocentowanie ryzykownych wierzytelności. Poniesie straty jest spowodowane złym podejściem do zarządzania ryzykiem występującym w działaniach banku.