Ryzyko dewizowe

Możliwość poniesienia strat przez instytucje finansowe (oraz firmy zaangażowane w handel międzynarodowy) ryzyko dewizowe ponosi każda instytucja posiadająca otwartą pozycje walutową. Ryzyko dewizowe w szczególności dotyczy banków działających na międzynarodowych rynkach pieniężnych lub zaangażowanych w finansowanie transakcji handlu zagranicznego. Ograniczenie ryzyka dewizowego jest możliwe poprzez właściwe szacowanie możliwych zmian kursu.