Rozwój energii odnawialnej w Polsce

Specjaliści branży odnawialnych źródeł energii uważają, iż dzięki zapisom projektu ustawy o OZE (Odnawialne Źródła Energii) ta dziedzina gospodarki będzie rozwijać się jeszcze szybciej, podaje Money.pl. Poziom wsparcia będzie zróżnicowany w zależności od rodzaju źródła energii i będą o tym decydować współczynniki korekcyjne.

Na lata 2013-14 współczynniki bedą wynosić 0,9 dla energii z lądowych farm wiatrowych o mocy powyżej 500 kW, 1,15 dla elektrowni biomasowych w kogeneracji o mocy powyżej 10 MW, 2,3 dla elektrowni wodnych o mocy powyżej 20 MW, a 1,8 dla elektrowni wiatrowych na morzu podaje Money.pl. Najwyższe wsparcie, na pozomie współczynnika 2,85, mają otrzymywać  instalacje fotowoltaiczne o mocy powyżej 100.

Przewiduje się, że w kolejnych latach większość współczynników dla źródeł energii odnawialnej będzie jednak stopniowo spadać. Póki co, takie rozwiązanie umożliwiają dostosowanie poziomu wsparcia do kosztów związanych ze stosowaniem danej technologii. Trzeba mieć na uwadze, że w dłuższym czasie opłacalność energetyki wzrośnie i będzie mogła w pełni konkurować z konwencjonalnymi metodami, więc konieczne jest uwzględnianie tego trendu również w polityce.  Uchwalenie takiej ustawy wyeliminuje niepewność inwestorów związanych z opłacalnością takiej inwestycji w naszym kraju, co jest niezwykle istotne dla rozwoju tej branży.

Niepokój budzi jednak propozycja likwidacji waloryzacji opłaty zastępczej. Zgodnie z obowiązującym prawem, każdy producent będzie zobąwiązany do uzyskiwania określoną część energii z OZE. Takie źródła energii są z reguły droższe od konwencjonalnych metod. Koszty podniąszą głównie tzw. Zielone certfikaty. Bez uzyskania wymaganych dokumentów płaci się do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiski tzw. opłaty zastępcze. Stanowi to dodatkowe koszty.  Zdaniem analityków wartość takowej opłaty będzie spadać międzyinnymi w wyniku inflacji, dlatego tak ważne jest stworzenie mechanizmu, który pozwoli na dostosowanie wartości opłaty zastępczej do warunków rynkowych i sytuacji makroekonomicznej w przyszłości.

Najistotniejszą zaletą propozycji uchwały Ministerstwa Gospodarki jest ograniczenie wsparcia dla współspalania.  Zwiększy to zapotrzebowanie na prawdziwie zieloną energię jak również rozwój energetyki rozproszonej. Zyskają na tym min. mała energetyka wodna, wiatrowa, słoneczna, biogaz, czy krajowa biomasa. Dzięki temu zwiększy się dywersyfikacja źródeł i upowszechnienie nowych technologii co przyczyni się do podnoszenia poziomu konkurencyjności naszej gospodarki.Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez parlament jeszcze w tym roku, co oznacza, że ustawa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2013 r. Przewiduje się, że całkowite oszczędności z tytułu zmian systemu wsparcia OZE wyniosą do roku 2020 około 8 mld 500 mln zł.

Autor: K.Malolepszy; Zdjęcie: Kellermeister/pixelio.de