Rozdzielnośc majątkowa

Rozdzielność majątkowa – brak wspólnego majątku między mężem i żoną. Małżonkowie korzystają z osobnych majątków, które każda strona zgromadziła na własny użytek. Małżonkowie osobno rozliczają się ze swoich dochodó w urzędzie skarbowym. Rozdzielnośc majątkowa może obowiązywać od początku zawarcia związku małżeńskiego lub od danego dnia w okresie trwania małżeństwa – ustanawiana jest notarialnie.