Rezerwy

Rezerwy – potocznie jest to zapas jakiejś ilości danych środków, które zostały zgromadzone – złoto, waluta itp. Banki nazywają rezerwą odpisy z zyski, jaki osiągnęły na rzecz przyszłych wydatków. Tworzone są ze względów ostrożności po uprzedniej wycenie. O konieczności ich gromadzenia decydują przepisy księgowe oraz porady audytora instytucji. Rezerwa jest opodatkowana.