Resort Finansów zapowiada wprowadzenie zmian w ustawie okołobudżetowej

Resort Finansów zapowiada wprowadzenie zmiany w ustawie okołobudżetowej związanej z projektem przyszłorocznego budżetu – miałaby ona polegać na utrzymaniu 23% stawki podatku VAT. Wiceminister finansów, Maciej Grabowski, cytowany przez internetowe wydanie dziennika Forbes stoi na stanowisku, iż ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść w drugiej połowie roku. Według niego zmiana byłaby stosunkowo prosta i nie wymagałaby dłuższych prac.

 

Na decyzję o wysokości stawki przyszłorocznego VAT-u ma wpłynąć między innymi kondycja europejskiej gospodarki. Minister dodaje: „W tej chwili nie mamy konkretnych planów, żeby taką zmianę przeprowadzić. Musimy poczekać, czy nie będzie kolejnych negatywnych niespodzianek dochodowych, z jakimi mieliśmy do czynienia na początku tego roku, czy też gospodarka europejska – a w ślad za nią Polska – nie zacznie szybciej się rozwijać”. Decyzja o wysokości przyszłorocznego VAT-u zapadnie w drugiej połowie 2013.

 

Wiceminister wyjaśnia, iż Ministerstwo pracuje nad założeniami do projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej, która zmierza do przywrócenia tzw klauzuli obejścia prawa pdoatkowego. Planowane jest również utworzenie tzw Rady ds. Unikania Opodatkowania. Warto dodać, iż kauzula obejścia prawa pozwala na naliczanie wyższych pdoatków w razie uznania, że dana transakcja miała na celu jedynie obniżenie opodatkowania. Organ ten byłby niezależny od struktur MF, a jego zadaniem stałoby się opiniowanie spraw dotyczących klauzuli obejścia prawa podatkowego.

 

Wiceminister Grabowski dodał, że resort dąży do zrównania uprawnień polskiego fiskusa z uprawnieniami organów skarbowych z innych Państw UE w zakresie dostępu do informacji bankowej. Dzięki temu polski fiskus bedzie miał takie same uprawnienia do informacji o saldach bankowych podatników, jak np urząd niemiecki na mocy dyrektywy unijnej.

Na zakończenie trzeba dodać, iż zgodnie z ustawą, w 2014 roku stawki VAT wrócą do poziomu z roku 2010 w sytuacji, gdy relacja długu publicznego do poziomu PKB nie przekroczy 55 %.

Interesuje Cię pożyczka? Wejdź na Infofinanse24.pl.

Autor: H.Mikulska / Kredito24   Zdjęcie: Mensi / Pixelio.de