Remitent

Osoba prawna lub fizyczna na rzecz, której ma być dokonana płatność z czeku lub weksla. W przypadku weksla remitent przenosząc prawa wekslowe na inna osobę poprzez indos staje się dłużnikiem wekslowym. Jeśli jest kilku remitentów mogą działać wspólnie lub niezależnie.