Rejestr firm pożyczkowych

Zgodnie z zapowiedziami, 12 stycznia ruszył rejestr firm pożyczkowych , a stowarzyszeniem administruje Związek Firm Pożyczkowych, którego członkiem jest między innymi marka Kredito24. Zadaniem rejestru będzie skupianie firm pożyczkowych, które prowadzą działalność dzięki własnym środkom finansowym. Dzięki temu konsumenci będą mieli okazję zweryfikować odpowiedzialnych pożyczkodawców i uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat określonej firmy.

 Rejestr-firm-pożyczkowych

O Związku Firm Pożyczkowych

ZFP jest stowarzyszeniem firm, które dzięki współpracy chcą promować najwyższe standardy zarówno biznesowe, jak i etyczne w sektorze firm pożyczkowych. Dzięki wypracowaniu zasad funkcjonowanai takich instytucji na polskim rynku, konsumenci mają możliwość korzystania z usług odpowiedzialnych i wiarygodnych pożyczkodawców, zapoznając się z jasnymi zasadami pożyczania. Organizacja, jak i ejj członkowie z osobna, prowadzą także akcje edukacyjne, mające na celu szerzenie wiedzy finansowej wśrod pożyczkobiorców. Członkowie zrzeszenia muszą spełniać pewne kryteria, by móc przynależeć do ZFP:

 • Członkowie powinni prowadzić działalność w Internecie, zrzeszone firmy to instytucje oferujące krótkoterminowe kredyty w formie online
 • Pożyczki udzielane przez określoną firmę powinny być przyznawane z własnych funduszy
 • Brak akr ze strony UOKiK, który naruszałyby prawa konsumentów
 • Brak wpisów do rejestru ostrzeżeń prowadzonego przez KNF
 • Brak postępowań w prokuraturze
 • Forma działalności: spółka prawa handlowego
 • Ilość reklamacji niższa nić 0,5% – dane z ubiegłego roku kalendarzowego
 • Brak osób, które były skazane , zarówno w zarządzie, jak i radzie nadzorczej
 • Firmy przestrezgające zapisów ustawy o ochronie danych osobowych
 • Firmy, które udzielają wiarygodnych informacji dotyczących RRSO
 • Oferujące poprawną ocenę zdolności kredytowej
 • Instytucje przestrzegające dobrych praktyk w windykacji
 • Brak klauzul abuzywnych

 

Cele i zadania rejestru

 

Rejestr firm pożyczkowych jest odpowiedzia na zaproponowane zmianu w przepisach odnoszących się do działalności takich instytucji. Według członków ZFP, takie działanie pozwoli na eliminację pseudoinstytucji, wobec których istnieją obawy dotyczące naruszania zasad biznesowych i etycznych na rynku pożyczkowym w Polsce. Lista firm jest przeznaczona dla konsumentów i stanowi kompendium wiedzy na temat instytucji pozabankowych . W bazie zarejestrowano blisko 100 firm. Te, któ®e się w nim nie znalazły, według ZFP prowadzą pseudopożyczkową działalność. Organizacja podkreśla także, iż żadna z firm przynależących do związku nie pobiera bezzwrotnych opłat tytyłem rozpatrzenia aplikacji pożyczkowej. Wszystkie firmy stosują także legalne reklamy i podlegają ocenie Rady Etyki. Ponadto każda firma jest zobowiązana do rzetelnego i dokąłdnego zbadania zdolności kredytowej klienta aplikującego o krótkoterminowy kredyt. Dzięki takim działaniom, pożyczki udzielane w Internecie cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony konsumentów a ich wartość systematycznie wzrasta.

Więcej informacji na temat nowoutworzonego rejestru firm pożyczkowych odnajdziesz an stronie: www.zfp.org.pl