Kreditech Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie informuje, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 30 grudnia 2016 r. wydał decyzję nr RWA-9/2016 stwierdzającą stosowanie przez Kreditech Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów* polegających na:

  • a) prezentowaniu w telewizyjnych reklamach kredytu konsumenckiego informacji wymaganych ustawą o kredycie konsumenckim w sposób niewidoczny, a w konsekwencji niejednoznaczny i niezrozumiały, oraz stwierdzającą zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 1 marca 2015 r.
  • b) prezentowaniu na stronie internetowej www.kredito24.pl wprowadzających w błąd informacji, że pożyczane środki pieniężne zostaną przelane na konto konsumenta w ciągu 10 minut, podczas gdy z treści stosowanego Formularza informacyjnego dotyczącego umowy wynika, że przelew na rachunek bankowy klienta następuje w przeciągu 24 godzin od zatwierdzenia wniosku o pożyczkę oraz stwierdzającą zaniechanie stosowania tej praktyki z dniem 1 marca 2016 r.

Czytaj całą treść decyzji

Regulacje prawne

Kreditech Polska Sp. z o.o.
Ul. Prosta 32,
00-838 Warszawa
Tel: +48 71 881 10 77
E-Mail: info@kredito24.pl

NIP: 5252534005
REGON: 146209184
KRS: 429058

Numer konta bankowego: 08 1020 1097 0000 7202 0238 2554
Bank: PKO BP

 

Linki zewnętrzne
Mimo starannej kontroli nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść zewnętrznych linków. Domena www.kredito24.pl, w tym wszystkie poddomeny, są połączone z innymi stronami internetowymi. W tych przypadkach Kredito24 Sp. z o.o. jako operator domeny www.kredito24.pl wyraźnie oświadcza, że nie ma żadnego wpływu na kształt i zawartość recytowanych stron. Za zawartość tych stron odpowiedzialni są wyłącznie ich właściciele

Informacje o prawach autorskich
Wszystkie opublikowane na naszej stronie artykuły, obrazy i kody źródłowe są chronione prawami autorskimi. Jakiekolwiek wykorzystywanie materiałów wymaga pisemnej zgody Kredito24. Dotyczy to zwłaszcza reprodukcji, przetwarzania, przechowywania, tłumaczenia, powielanie treści w bazach danych, mediach elektronicznych i systemach.
Pobieranie, zrzuty ekranu lub zdjęcia mogą być wykorzystywane tylko do użytku osobistego, prywatnego i niekomercyjnego. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt na: info@kredito24.pl