Refinansowanie

Operacja pieniężna polegająca na zaciągnięciu kredytu przeznaczonego na spłatę wcześniejszego zobowiązania. Refinansowanie jest popularne w działalności gospodarczej przedsiębiorstw. Jednak największa skala refinansowania występuje w wewnętrznych rozliczeniach międzybankowych, pozwala na zwiększenie płynności finansowej zarówno poszczególnych banków jak i całego systemu bankowego.