Realna stopa procentowa

Jest to wysokość stopy procentowej pomniejszona o stopę inflacji. Pozwala obliczyć, jaki jest zysk z kapitału po uwzględnieniu spadku jego wartości wywołanej inflacją. Realna stopa procentowa będzie niższa od oprocentowania płaconego z tytułu zaciągniętego zobowiązania. Wielkość ta stanowi istotny wskaźnik przy wyborze sposobu inwestowania kapitału.