Rating

Rating- dotyczyć może zarówno pojedynczego podmiotu, jak i konkretnego instrumentu długu. Agencja ratingowa dokonuje oceny ich zdolności do wykonania zobowiązań finansowych, czyli wiarygodności kredytowej podmiotu. Jeżeli dana firma uzyska wysoki rating, może zaciągnąć kredyt z banku na korzystnych dla niej warunkach.