Rata stała

Część spłaty kredytu, w której partia kapitałowa i odsetkowa nie ulegają zmianie w przeciągu całego okresu zwrotu należności. Przy tej formie spłaty zobowiązania odsetki w sumie są wyższe niż przy ratach malejących gdyż wydłużony zostaje okres zwracania należności. Rata ta inaczej jest nazywana jest ratą annuitetową.