Rata kredytu

Rata kredytu – należność pieniężna dla banku, którą spałaca kredytobiorca na rzecz zaciągniętego i udzielonego kredytu. Rata zawiera część otrzymanego jako kredyt kapitału oraz ustalone w umowie miesięczne odsetki. Termin spłaty kredytu jest stały i ostateczny. Przekroczenie go powoduje naliczanie dodatkowych odsetek.