Raport ZFP: Polacy wybierają pożyczki!

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce  sporządziła raport oceniający działalność firm pożyczkowych w latach 2008- 2013. W badaniu ujęto m.in. firmę Kredito24, która przynależy do Związku Firm Pożyczkowych. Na rynku mikropożyczek pozabankowych, jak i bankowych, odnotowano już czwarty rok z rzędu wzrost wartości udzielonych kredytów. Z każdym rokiem rosła także liczba Klientów tych instytucji, a ilość reklamamcji była stosunkowo niska w porównaniu do kwoty udzielonych kredytów.

 

Analizie zostały poddane zarówno instytucje stacjonarne udzielające długoterminowych kredytów, jak również firmy, których czołowym produktem są pożyczki w modelu payday loans. Wyłącznie w roku 2009 odnotowano zauważalny spadek w wartości udzielonych kredytów, który wyniósł 6 punktów procentowych. Natomiast już w roku 2010 średnia dynamika wzrostu sprzedaży pożyczek bankowych w Polsce wyniosła 8 proc. Znacznie większą dynamiką wzrostu charakteryzował się rynek pożyczek pozabankowych, a oscylował on na poziomie 15 punktów procentowych. Wraz z końcem 2008 roku, portfel udzielonych pożyczek wyniósł w tym segmencie finansowym aż 1,5 mld zł, a już pod koniec roku 2013 zwiększył się niemal dwukrotnie i wyniósł 3,1 mld zł. Jednocześnie analiza wykazała, że równie szybko wzrastała liczba klientów tych instytucji, by pod koniec zeszłego roku wynieść 1,4 mln Kredytobiorców.

 

Dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF podkreśla, że sytuacja ta jest przede wszystkim podyktowana niewielkim wyborem produktów finansowych oferowanych przez Banki. Co więcej, podkreśla się, że w roku poprzednim wpłynęło stosunkowo mało reklamacji i stanowiły one zaledwie 0,25 proc. przyznanych pożyczek.

Zaznacza się także, że aż 1005 firm, które zostały ujęte w badaniu, korzystały z baz danych Biur Informacji Gospodarczej. Mimo to, nadal 82 proc. instytucji w ocenie zdolności kredytowej Klienta wykorzystuje wewnętrzne bazy danych oraz modele scoringowe.

 

Raport zostal sporządzony przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Więcej na stronie: www.kpf.pl