Raport OECD360 – Polska w 2015 roku

Zastanawialiście się kiedyś, czy narzekanie Polaków to tylko sport narodowy, któremu daje się ujścia przy każdej nadarzającej się okazji, nie ma w tym jednak ziarnka prawdy? A może wręcz przeciwnie – poruszane tematy, wyciągane niedoskonałości, negatywne punkty widzenia stanowią odzwierciedlenie faktycznej sytuacji w kraju?

Raport OECD

Wszystkim tym, którzy chcą poznać odpowiedź na to pytanie, polecamy raport przygotowany przez OECD – Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Co-operation and Developement), której misją jest promowanie rozwiązań z zakresu polityki, mające poprawić jakość życia ludzi n całym świecie pod względem ekonomicznym i społecznym. Raport OECD360 Poland przedstawia najnowsze analizy i dane, dotyczące edukacji, zatrudnienia, zielonego wzrostu, perspektyw regionalnych, wzrostu gospodarczego i jego konsekwencji dla społeczeństwa i rozwoju.

Jednym z pierwszych elementów zaprezentowanych w opracowaniu, jest bezrobocie – jego stopa jest relatywnie wysoka. CO więcej, również długotrwałe bezrobocie, trwające rok lub dłużej, utrzymuje się na wysokim poziomie, znacznie wyższym niż średnio w Europie. Co więcej, problemem wydaje się też być fakt, że osoby młode najczęściej zatrudniane są na umowy na czas określony. Wskazuje to na wyraźny brak stabilności zatrudnienia i trudne początki wchodzącym na rynek prac młodym ludziom.

Nie jest tak źle?

Nie jest tak źle?Mimo że wiele jest obszarów niepokojących, jak na przykład poziom zagrożenia bezpieczeństwa żywności (18,4% respondentów w Polsce
wskazało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy były momenty, w których brakowało im środków finansowych na zakup żywności, co plasuje Polskę w niechlubnej czołówce), autorzy raportu uspokajają, że Polska pod wieloma względami w zakresie jakości życia radzi sobie całkiem dobrze. Szczególnie w obszarze edukacji. Przeciętny ucze uzyskał 521 punktów w teście badającym umiejętności czytania, pisania i wiedzę z przedmiotów ścisłych, co jest jednym z najwyższych wyników w Europie. Niestety, nie przekłada się to na zatrudnienie – około 3,5% pracowników pozostaje bez pracy rok lub dłużej. Co ciekawe, w przeciętnym domu na osobę przypada 1 pokój – co jest jednym z najniższych wyników wśród badanych krajów. Średnia długość życia w Polsce wynosi 77 lat. Dużym problemem wydaje się być bezpieczeństwo, a w zasadzie jego brak. Raport wskazuje, że liczba zabójstw na 100 000 mieszkańców wynosi aż jeden. To duża wartość, która plasuje nasz kraj w niechlubnej czołówce.

Co ciekawe, ludzie w Polsce pracują więcej niż w pozostałych krajach. Raport pokazuje, że rocznie pracujemy aż 1929 godzin rocznie, co jest wynikiem wyższym niż średnia OECD, która wynosi 1765 godzin. Niestety, nie przekłada się to na średnią zamożność gospodarstwa domowego. W tym przypadku na Polaka przypada 16 234 USD, podczas gdy średnia OECD wynosi 23 938 USD/rok.

Polacy pozostają jednak silni w relacjach społecznych – 89% respondentów zapewnia, że zna kogoś, na kogo mogłoby liczyć w potrzebie. Uważają jednak, że nie mogą liczyć na władzę – frekwencja w ostatnich wyborach powszechnych wyniosła 55%, co jest wynikiem poniżej średniej, która wynosi 75%.

Wrodzona skłonność do narzekania przejawia się w odpowiedziach polskich respondentów na pytanie o ocenę swojego zadowolenia z życia. Ich średnia ocena równa jest 5,7. To poziom, który wskazuje, że nie jest źle, ale zdecydowanie mogłoby być lepiej. A żeby to lepiej przyszło jak najszybciej, najlepiej jest skorzystać  oferty Kredito24. Szybkie pożyczki internetowe mogą zmienić polską codzienność.