Ranking

Rankingiem nazywamy zestawienie wybranych podmiotów( najczęściej działających w jednej branży), które na podstawie wybranych wskaźników określa ich wzajemną pozycję względem siebie. Rankingi mogą być budowane o zróżnicowane wskaźniki, co powoduje, iż ten sam podmiot może w różnych rankingach zajmować różne pozycje. Jednym z rodzajów jest ranking oparty o ratingi.