10/07/2012

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat- jest to dokument sprawozdania finansowego. Informuje on o wynikach finansowych firmy, uzyskanych przez nią przychodach oraz poniesionych kosztach. W bankach obliczane są one na podstawie metody kasowej lub memoriałowej. Do podstawowych przychodów należą prowizje oraz odsetki z kredytów, natomiast do kosztów, koszty zapłaconych odsetek.

Oceń nas
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
Aplikuj teraz