Rachunek wyników

Rachunek wyników (inaczej rachunek zysków i strat) – jest to podstwowa, konieczna i obowiązkowa część sprawozdania finansowego. Pozwala wnioskować na temat kondycji podmiotu, którego dotyczy i prognozować jego przyszłość finansowo – ekonomiczną. Jest to zestawienie wszelkich uzyskanych przychodów z wszystkimi poniesionymi kosztami i nakładami.