Punkt bazowy

W bankowości (b.p.) oznacza jedną setną procenta. Wartość 50 b.p. jest równoznaczna z połową procenta. Punk bazowy wykorzystywany jest, jeśli marża banku jest niska lub kiedy należy określić oprocentowanie z większą niż typowa dokładność. W punktach bazowych podaje się zmiany wielkości głównych bankowych stóp procentowych.